top of page

צמחי מרפא

ברפואה הסינית נעשה שימוש נרחב בצמחי מרפא. הידע לרקיחת הצמחים הנו עתיק יומין. ישנן פורמולות כתובות בנות 2000 שנה ויותר.

הסינים התייחסו אל הצמח בכללותו והתעניינו בהשפעה האנרגטית שלו על גופנו. על ידי התבוננות בת אלפי שנים, הם למדו להכיר את תכונות הצמח וזיהו את השפעותיו על המשתמשים בו.

בשנים האחרונות, כאשר השימוש בצמחים סיניים נעשה נפוץ במערב, משתמשים בעיקר באבקות, קפסולות וכדורים.

הטיפול בקליניקה כולל שימוש בצמחי מרפא במידת הצורך, תוך התאמת הפורמולות היעילות ביותר למטופל.

                                   שלכם,

                                     יעל פרנס

                                  054-5955809

                                       ראש העין

יעל בבית מרקחת בסין
bottom of page